بروزترین پکیج نیتروژن کشور جهت تولید و تزریق نیتروژن در چاه های نفت و گاز با حضور مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت پترو یاس پارس در محل کارگاه این شرکت راه اندازی گردید.